Galway Peoples' Resource Centre

Tel: 091 – 564822, Email: info@gprc.ie

Home/Baile

Merchants Road
The Galway Peoples’ Resource Centre is an information and training centre that is part of the Congress Centres Network. As such the Centre seeks to promote the values of solidarity, fairness and equality through training, education, advocacy and other services in the community. The aim of the Galway Peoples’ Resource Centre is to offer help, support and information to all those who need it and to help anyone availing of our services to realise the full range of possibilities open to them. The centre has been working for and with the people of Galway for the last 25 years. Our information services are free, confidential and open to all.

Is ionad eolais agus oiliúna é Ionad Acmhainní Mhuintir na Gaillimhe atá mar chuid de Líonra na nIonad Chomhdhála. Ag teacht as seo tá an t-ionad ag iarraidh luachanna cur le chéile, cothroime agus comhionannais a chur chun cinn trí traenáil, oideachas, aighneacht agus seirbhísí eile i measc an phobail. Tá sé mar aidhm ag Ionad Acmhainní Mhuintir na Gaillimhe cabhair, tacaíocht agus eolas a sholáthar d’éinne a bhfuil gá acu leo agus cabhrú freisin l’éinne a bhaineann úsáid as ár seirbhísí réimse iomlán na féidearthachtaí atá ann dóibh a réadú. Tá an t-ionad ag obair ar son agus i bpáirt le pobal na Gaillimhe ó 1986.Tá ár seirbhísí eolais saor in aisce,iontaofa agus is féidir le gach duine leas a bhaint astu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>